Madeleine:
Det är dessvärre ofta som offer skuldbeläggs istället för förövaren och därför ville jag ha en framsida som visade att mäns våld kan drabba vem som helst. Kvinnorna på omslaget har fotats under en dag då drygt 30 frivilliga kvinnor lånade ut sina ansikten för att gestalta kvinnor som drabbas. Jag är mycket nöjd med hur Lionvalley verkställde min idé.

Lionvalley Publishing:
Strama ramar kan ibland vara en utmaning, men här kände jag att vi fick till en framsida som säger något om innehållet på det sätt som Madeleine avsåg. Den blålila nyansen anses lugnande men kan även kopplas till sorg och lydande. Baksidan representerar resandet för att intervjua kvinnorna men också att vi alla är sammankopplade.

Jag var hon
Madeleine Gartéus
Design av Lionvalley Publ
ishing

Ljudboksomslag
Detaljer
Övrig omslagsproduktion

Klicka på omslagen för att förstora och få mer information!

...........................................................................................................................

Behöver du också ett omslag?

Kontakta oss via mail för mer information på info@lionvalley.se© Copyright www.lionvalley.se